Wil, moet en kan iedereen ZZP-er worden?

Wil, moet en kan iedereen ZZP-er worden?

Wil, moet en kan iedereen ZZP-er worden?

Op het verjaardagsfeestje waar ik deze week naast mijn ex-collega zat, vertelt hij dat er nog maar zo’n 20 trainers werkzaam bij de organisatie waar ik zo’n 8 jaar geleden ontslag nam om als ZZP-er aan de slag te gaan. Toen werkte er nog zo’n 100 trainers. Ontslagronde na ontslagronde moeten er steeds meer trainers weg en de meesten gaan als ZZP-er aan de slag.

Op ditzelfde feestje vertelt een goede vriend dat de muziekschool dicht gaat in zijn gemeente en de meeste muziekdocenten ook als ZZP-er aan de slag proberen te gaan. De klussen in huis worden gedaan door de klus ZZP-er en de leidingen voor de nieuwe keuken worden aangelegd door de, door het keukenbedrijf aanbevolen, ZZP-er.

Kortom: de prognoses over het groeiende aantal ZZP-ers (1 miljoen ZZP-ers rond 2020) blijken te kloppen en worden steeds meer zichtbaar in mijn omgeving. Bekenden, ex-collega’s en vrienden die eerder in een (grote) organisatie in loondienst waren, ‘moeten’ en/of willen nu als ZZP-er aan de slag.

Maar wat betekent dit? Zijn er voldoende opdrachten voor al deze ZZP-ers? En een lastiger punt: om succes te hebben als ZZP-er moet je meer in huis hebben dan alleen de inhoudelijke kennis en vaardigheden met betrekking tot je vak. En dit realiseert men zich vaak niet of maar gedeeltelijk. De ZZP-er met onvoldoende ondernemingszin gaat het echt niet redden. Die zal omvallen door tegenvallende financiële resultaten en het niet hebben en kunnen opbouwen van reserves.

Nu kun je natuurlijk zeggen dat dit niet erg is en misschien juist wel goed is, omdat op deze manier de ondernemende ZZP-ers wel komen bovendrijven. Maar ten koste van wat? Wat zijn de psychologische en persoonlijke gevolgen voor een ZZP-er die langzaam, maar onherroepelijk ten onder gaat? Die schulden heeft gemaakt, zijn levensstandaard steeds verder naar beneden heeft bijgesteld en onder stress en spanning werkt? En ook deze gevallen zullen we meer en meer gaan tegenkomen in onze directe omgeving.

Zou het niet beter zijn dat een medewerker die ontslagen wordt investeert in zijn ontwikkeling, zijn sollicitatievaardigheden en kritisch reflecteert op zijn sterke kanten ,waaronder mogelijke ondernemersvaardigheden? En dit in plaats van met oogkleppen op af te steven op een ZZP-schap. Na een inzichtgevend  proces van nadenken en afwegen zit iemand veel beter in zijn vel dan na een mislukt ZZP-schap en is daardoor veel beter in staat zijn professionele toekomst effectief vorm te geven.

Afdeling HRM kan hierin een duidelijke rol en verantwoordelijk vervullen. HRM kan ervoor zorgen dat medewerkers bij zichzelf te rade gaan wat hen het beste past als ze ontslagen worden. En zich ook te realiseren wat de beste uitgangspositie is om het professionele leven verder vorm te geven.

Wat zijn in dit kader de mogelijkheden voor een organisatie bij (dreigend) ontslag van één of meerdere medewerkers?

  • Bied de betreffende medewerker(s) een training aan met daarin aandacht voor de verschillende opties en de haalbaarheid van deze opties. Als het om meerdere medewerkers gaat is het goed mogelijk om daar een specifieke maatwerktraining voor te ontwikkelen die inspeelt op de betreffende sector of branch.
  • Bied je als organisatie niet te snel aan als ‘de grootste opdrachtgever’ van ex-medewerkers die verder gaan als ZZP-er. Uiteindelijk is het voor een ZZP-er slimmer om ‘los’ te komen van zijn oude organisatie en daarvan in ieder geval niet afhankelijk te worden als het gaat om het verkrijgen van opdrachten;
  • Voer gesprekken met de medewerkers die weggaan. Bevraag ze en geef ze feedback op hun ondernemersvaardigheden, zoals: jezelf presenteren en verkopen, financiële vaardigheden, plannen en organiseren, sociale vaardigheden.
  • En als medewerkers zeker weten dat ze door willen gaan als ZZP-er, bied ze dan een training of een coachingstraject aan voor startende ondernemers. Dit kan een enorme positieve impact hebben op de kans van slagen, op de kans om een benodigde lening te verkrijgen en om het geheel vanaf de start slim aan te pakken.

Dus ZZP-er worden? Ja……..als het je past! Denk er niet te lichtvaardig over, praat met andere ZZP-ers, laat je begeleiden en benut internet (bijv. www.ikwordzzper.nl) Maak een bewuste keuze, want er zijn vaak meer opties dan je op het eerste gezicht zou zeggen. En afdeling HRM? Stimuleer de betreffende medewerkers de focus te verbreden en een zoveel mogelijk onafhankelijke een eigen keuze te maken.

Copyright: scholts-changing.nl

Webdesign: Prode

×